Uncategorized

На війні загинув волинянин Іван Рябий

Про це йдеться на сайті Оваднівської громади

Сьогодні, 17 листопада 2022 року, в с. Овадне відбудеться похорон Рябого Івана Миколайовича (2000 р.н.), який загинув захищаючи Україну.

Героя перше привезуть додому (приблизно о 10:20-10:30 год.), а потім повезуть до Покровської церкви для звершення чину похорону, який розпочнеться об 11:00 год.

Просимо створити коридор пошани та гідно зустріти полеглого воїна», – йдеться у повідомленні.

Вічна пам’ять і слава Герою.

Раніше, На Луганщині загинув житель Олицької громади

На війні загинув житель села Залісоче, рядовий гранатометний взводу механізованого батальйону – Віталій Вікторович Калашніков,1982 року народження.

Про це повідомили на сторінці Олицької мелищної ради у фейсбуці.

Загинув воїн 13 листопада в результаті отриманих травм від підриву на розтяжці, поблизу селища Новоселівське Сватівського району, Луганської області, під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Розділяємо разом з Вами біль втрати, сумуємо разом з Вами. Віталій Герой України, який захищав рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини, віддав за Україну найцінніше – життя!

TN

Related Posts

The Unlucky Husky Dog Was Thrown Out of the Car by His Owner and Left Him to Try to Run After Him

One Ꮒeaɾtbɾeaking videᴏ clip captuɾeѕ tᏂe exact minute tᏂat ᴏne pɾᴏpɾietᴏɾ made tᏂe paѕѕive ѕelectiᴏn tᴏ cᏂuck Ꮒiѕ dᴏg ᴏut ᴏf tᏂe veᏂicle aѕ tᏂᴏugᏂ Ꮒe weɾe ɾubbiѕᏂ….

The Dog Arrived in Their Car, It Was Very Dirty, With Leaves and a Few Thorns on the Stem

Puppiеs arе bеautiful sееds ᴏf lᴏvе fᴏund еvеrywhеrе in thе wᴏrld, sᴏ it’s nᴏ cᴏincidеncе that at lеast ᴏnе unеxpеctеd mᴏmеnt wе inadvеrtеntly stеals ᴏur attеntiᴏn. Whеn еmily…

Gito, an Orangutan Infant That Was Saved, is Making Progress

Rеscuеrs thᴏught whеn thеy fᴏund an ᴏrangutan that hе was dеad. Mᴏtiᴏnlеss, thе littlе ᴏrangutan, Gitᴏ, had bееn placеd in a urinе-sᴏakеd cardbᴏard bᴏx, lеaving tᴏ diе. Hе…

The Dog Has Suspicious Phone Cords Wrapped Around Its Paws

Shе еndurеd yеars ᴏf harsh trеatmеnt bеfᴏrе bеing lеft bеhind in thе dеsеrt bеcausе shе was “nᴏ lᴏngеr usеful.” Dᴏrᴏthy is a cutе cᴏckеr spaniеl dᴏg . Hᴏwеvеr;…

Thе ᴏпе-еyеd Cat Hυgs Hеr Littlе ƅrᴏthеr, Lᴏᴏkiпg Scarеd at еνеryᴏпе!

Passеrs-ƅy пᴏticеd twᴏ tiпy kittепs that waпdеrеd dᴏwп thе strееt aпd lᴏᴏkеd arᴏυпd fеarfυlly, afraid ᴏf еνеrythiпց arᴏυпd. It was clеar that thе kids wеrе lеft withᴏυt a…

Dᴏпƙеy Smilеs Frᴏm еar Tᴏ еar Aftеr Bеiпg Rеscυеd

Dᴏпƙey rescυed frᴏm flᴏᴏds iп Irelaпd aρρears tᴏ smile wheп tᴏwed tᴏ safety. Last Sυпday, a dᴏпƙey which was straпded iп flᴏᴏdwater is recᴏveriпց after a rᴏwiпց clυb…

Leave a Reply

Your email address will not be published.